NGÀY HỘI EVENT SAFIRA KHANG ĐIỀN QUẬN 9

Ngày 30/3/2019 Chủ đầu tư Khang Điền chính thức tổ chức NGÀY HỘI  Event SAFIRA Khang Điền. Tại nhà mẫu Safira Khang Điền, Thời gian tổ chức từ 7h đến 11h30 Phút. Đây là đợt bán hàng quy mô lớn nhất Từ trước tới nay, đối với dự án Safira Khang Điền. Hai tháp Đẹp […]